OD DANAS SKUPLJE GORIVO: Evo koliko sada moramo platiti za jednu litru

Foto: Freepik

Vlade Republike Hrvatske jučer je na telefonskoj sjednici donijela odluke kojima se povećavaju cijene goriva.

Vlada je donijela Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14 dnevnom razdoblju, s ograničenom premijom od 0,1245 EUR/l (0,94 kn/l) za dizelsko i benzinsko gorivo, te 0,0781 EUR/l (0,59 kn/l) za plavi dizel, a u iznosu 0,8229 EUR/kg (6,20 kn/kg) smjesa propan – butan za boce, odnosno 0,3716 EUR/kg (2,80 kn/kg) za velike spremnike.

Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave, dakle danas, a ovakav režim vrijedit će za sljedeće 14 dnevno razdoblje.

Nove cijene iznosit će:

  • 1,46 EUR/l (11,00 kn/l) za benzinsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)
  • 1,36 EUR/l (10,25 kn/l) za dizelsko gorivo (povećanje 0,02 EUR/l)
  • 0,83 EUR/l (6,25 kn/l) za plavi dizel (povećanje 0,03 EUR/l)
  • 1,03 EUR/kg (7,76 kn/kg) UNP za spremnike (povećanje 0,07 EUR/kg)
  • 1,60 EUR/kg (12,06 kn/kg) UNP za boce (povećanje 0,08 EUR/kg).

Da nema mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, iste bi iznosile:

  • 1,59 EUR/l (11,98 kn/l) za benzinsko gorivo
  • 1,53 EUR/l (11,53 kn/l) za dizelsko gorivo
  • 0,92 EUR/l (6,93 kn/l) za plavi dizel
  • 1,28 EUR/kg (9,64 kn/kg) UNP za spremnike
  • 1,91 EUR/kg (14,39 kn/kg) UNP za boce

Na telefonskoj sjednici donesena je i Uredba o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Vlada Republike Hrvatske je tijekom 2023. u sedam navrata izmijenila Uredbu o visini trošarine na energente i električnu energiju, odnosno snizila visinu trošarine na bezolovni motorni benzin,  dizelsko gorivo i loživo ulje radi ublažavanja rasta maloprodajne cijene energenata.

S obzirom da i dalje postoje okolnosti koje utječu na povećanje cijena energenata te nastavno na snižavanja visine trošarine tijekom 2022. i 2023. godine, predloženom izmjenom Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju se radi sprečavanja njihovih negativnih utjecaja, predlaže snižavanje visine trošarine za najprodavanije energente bezolovni motorni benzin i dizelsko gorivo, za razdoblje od 18. srpnja do 31. srpnja 2023., i to za 56,31 eura na 1.000,00 litara bezolovnog motornog benzina i 23,13 eura na 1.000,00 litara dizelskog goriva odnosno 0,0563 eura po litri bezolovnog motornog benzina, 0,0231 eura po litri dizelskog goriva.

Predlaže se stupanje na snagu ove Uredbe s ograničenim rokom važenja od 18. srpnja do 31. srpnja 2023. godine te se za vrijeme njezinog važenja očekuje povećanje prihoda Državnog proračuna od trošarine na energente u iznosu od 5.106.409,46 eura (38.474.242,04 kuna) u odnosu na 2022. godinu (u kojoj se primjenjivala snižena visina trošarine), odnosno smanjenje prihoda od 3.759.244,46 eura (28.324.027,38 kuna) u odnosu na 2021. godinu (u kojoj se primjenjivala puna visina trošarine).