DRAMATIČNA BORBA S POPLAVAMA: Vodeni val prošao kroz Karlovac, naredna 24 sata kritična za Sisak i Petrinju

Foto: MUP

Diljem Hrvatske građani i nadležne službe bore se s poplavama, iza brojnih pripadnika spasilačkih službi je besana noć.

Dobra je vijest da je vodeni val prošao kroz Karlovac i da su vodostaji Kupe i Korane, koja je dosegnula rekordna 852 cm, napokon počeli padati, ali situacija je i dalje teška, kao i u ostalim mjestima. Pada i vodostaj Une u Hrvatskoj Kostajnici, javlja HRT.

Foto: MUP

Na području Siska i Petrinje nasipi su oštećeni u potresu. Jedno od tih mjesta je nasip u Galdovu koji je više od 2 godine ograđen boks-barijerama i počeo je popuštati zbog čega je stigla i vojska i hitno ga sanirala.

Kuće nisu ugrožene, ali je voda došla do krova prostorija nekoliko udruga, među njima i one za terapijsko jahanje iz kojih je spašeno 6 konja.

Vodeni val koji je prošao kroz Karlovac stvara probleme nizvodno, u Sisku i Petrinji. Vrhunac vodenog vale tek se očekuje, tako da su sljedeća 24 sata kritična za ove gradove. Dodatno zabrinjava to što su na području Siska i Petrinje nasipi oštećeni u potresu.

Foto: MUP

U nastavku donosimo pregled stanje obrane od poplava koje je danas objavilo Ravnateljstvo civilne zaštite:

Sisačko-moslavačka županija

Na području Hrvatske Kostajnice, Dvora te na području Općine Martinska Ves su pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Zagreb i Osijek. Na području Odranskog polja, uz pomoć drona, zajedno sa članovima HGSS-a, pomažu u zbrinjavanju stoke koja je ostala u vodi. Crveni križ dostavlja vodu i hranu u mjestima Kuljani, Unčani, Mala Gorica, Stari Brod i Letovanić. Djelatnici Hrvatskih voda Sisak, zajedno s pripadnicima Hrvatske vojske, rade na ojačavanju nasipa, odnosno box barijara vrećama u Sisku, Savska ulica, gdje je došlo do propuštanja vode, poplavljeno je nekoliko objekata na tom dijelu ulice, prostorije „Udruge za terapijsko i rekreacijsko jahanje Kas“, Gradskog društva Crvenog križa i Streličarskog kluba.
Snage na terenu:
Vatrogasci: 25 vatrogasaca na području Hrvatske Kostajnice i Petrinje.
Vojska: 300 vojnika na području Hrvatske Kostajnice, Petrinje i Siska (sanacija nasipa u Savskoj ulici), – Hrvatski Crveni križ – 10 ljudi,
HGSS – na području Dvora, Hr. Kostajnice, Jasenovca i Siska raspoređeno je 10 pripadnika Stanice Novska te 4 pripadnika Stanice Koprivnica, s četiri čamca.
Ispravnost vode za piće: JP Komunalac Hrvatska Kostajnica: Voda iz sustava vodoopskrbe Pašina Vrela nije zdravstveno ispravna za piće. Potrebno je obvezno prokuhavanje.

Grad Glina – Stanje na području Grada Gline je i dalje bez većih štetnih događaja, vodostaj rijeke Gline danas je u opadanju. U noći sa 17. na 18. svibnja poplavljeno je područje ŠRC „Banovac“ u Glini. Na teren su upućene dežurne službe gradskih trgovačkih društava Komunalca i Vodovoda Glina te dežurni vatrogasci Vatrogasne zajednice Grada Gline. Na navedenoj lokaciji postavljeno su pume za ispumpavanje vode.

Općina Hrvatska Dubica – Uslijed velikih oborina i visokog vodostaja rijeke Une u Hrvatskoj Dubici, došlo je do izlijevanja iz korita te su nebranjena područja (bez nasipa i obrambenog zida) poplavljena. U ponedjeljak ujutro (15.5.) održan je sastanak općinskog stožera CZ, hitno su sazvane operativne snage, Hrvatske vode poslale su vreće s pijeskom i do kraja dana zatvoreni su svi propusti u zidu i stavljeni zečji nasipi oko kuća koje su najugroženije. Dana 17. svibnja zatvorena je cesta D47 Hrvatska Dubica-Hrvatska Kostajnica zbog izlijevanja u naselju Rosulje, a zatim i između naselja Slabinja i Baćin. Tijekom dana voda se izlila i na dva mjesta na D47 u samoj Hrvatskoj Dubici. Najviši vodostaj od 523 cm bio je u noći sa 17. na 18. svibnja. Voda je ušla u nekoliko kuća (u jednu u stambeni prostor i u 7 domaćinstava u gospodarske i pomoćne objekte-garaže, kotlovnice, podrume. Provodi se stalno ispumpavanje na najkritičnijim točkama te su dopremljene dodatne pumpe.
Angažirane operativne snage: Oko 20-25 članova operativnih snaga je stalno na terenu od 15.5. uključivo članove DVD-a Hrvatska Dubica, zaposlenike komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. i 5 zaposlenika na javnim radovima u Općini Hrvatska Dubica.

Karlovačka županija

Ukinuto je izvanredno stanje za Kupu u Karlovcu, a i dalje je na snazi izvanredno stanje za područje Karlovca zbog vodostaja Korane. Vodostaji Kupe i Korane u Karlovcu blago opadaju. Situacija na terenu je pod kontrolom, kritična mjesta se nadziru i kontinuirano se radi na ispumpavanju vode koja je prodrla u podrumske prostorije i branjena područja. Zbog vode na kolnicima zatvorene su brojne ceste.
Sve službe su konstantno na terenu, pune dodatne vreće s pijeskom i distribuiraju u ugrožene dijelove na mjesta gdje je to potrebno. Lokalnim snagama pomažu pripadnici Hrvatske vojske. Aktivirani su stožeri civilne zaštite u čijem radu sudjeluju i predstavnici Službe civilne zaštite Karlovac.
Općina Tounj – voda se povlači, slijedi čišćenje objekata
Općina Josipdol – voda se povlači- nema zahtjeva za intervencijama
Općina Plaški – voda se povlači, na cesti do naselja Janja Gora visina vode cca 30-ak cm, ispumpava se voda iz podrumskih prostorija u 3 stambena objekta
Općina Barilović – voda se povlači, na području Barilovića nema više intervencija, a u Belajskim Poljicama radi se na ispumpavanju 3 objekta
Grad Ogulin – voda se povukla sa svih lokacija, JVP Ogulin čisti prometnice
Vodovod i kanalizacija Ogulin – izdali obavijest korisnicima s područja općine Josipdol, s izvorišta Bocino vrelo, da je voda za piće ispravna.
Zbog vode na kolniku, zatvoreno je više cesta na području županije.

Zadarska županija

Na području Gračaca voda se povukla iz kuća, osim na području naselja Grab. Na terenu su angažirani vatrogasci JVP Gračac, DVD-a Gračac, specijalistička postrojba HCK i komunalne službe. Kako pristižu tako se dijele isušivači. Dezinfekcija se nastavlja i dalje. Državna cesta D1 Gračac – Knin je zatvorena zbog vode. Stožer CZ je i dalje aktivan.
Na području Obrovca voda se povukla. Radi se na sanaciji, dezinfekciji i pranju ulica. Na terenu su angažirani vatrogasci JVP Zadar, DVD-a Obrovac, Komunalno poduzeće i tvrtka Vodoinstalacije i pripadnici Državne intervencijske postrojbe Split s 2 pumpe. Državnom cestom D27 se zbog sanacije promet odvija jednim trakom uz regulaciju semaforima. Stožer CZ je i dalje aktivan. Zbog vode na cesti D56 u mjestu Lišane Ostrovičke promet se odvija uz ograničenje brzine.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Dana 18. 05.2023. zabilježeno je oko 30 vatrogasnih intervencija na području Zagrebačke županije. Zabilježene su poplavljene ulice i kuće, većinom uz vodotoke i u nizinskim dijelovima zbog zasićenosti vodotoka i gdje recipijenti nisu mogli podnijeti veliku količinu oborina, te urbanim područjima zbog nemogućnosti kanalizacije za prihvat oborinskih voda. Zabilježeno je više poplavljenih stambenih i gospodarskih objekata. Sanacija se provodi kontinuirano i u skladu s trenutnim mogućnostima uvjetovanim povlačenjem voda u vodotoke.
Općina Pokupsko – Na području Općine Pokupsko dana 18.05.2023. došlo je do izlijevanja rijeke Kupe na prometnice na 4 lokacije. Za sada ne postoji opasnost ulaska vode u kuće. Zbog izlijevanja rijeke Kupe državna cesta DC36 od Lijevog Sredičkog do Pokupskog zatvorena je za sav promet.

Ličko-senjska županija

Vodostaj rijeke Korane je u opadanju, 5 evakuiranih osoba iz sela Korana su se vratile kući. Dodatno su pojačani nasipi u selu Korana. Sudjelovli jvp pli jezea dvd pl j komunalno poduzeće komunalac
Ličko-senjski župan, načelnik općine Perušić i voditelj Službe civilne zaštite Gospić obišli su poplavljeno područje u Kosinju gdje se situacija smiruje. Stanje je pod stalnim nadzorom i kontrolom.

Bjelovarsko-bilogorska županija

U kontaktu s JLPS i lokalnim stožerima civilne zaštite utvrđeno je da je stanje redovno (sve županijske i državne ceste su prohodne, opskrba energentima je redovna). Trenutno nema angažiranih pripadnika snaga civilne zaštite. Obavljena je koordinacija s ravnateljima Hrvatskih voda, VGI Česma-Glogovnica i IlovaPakra, trenutno su sve aktivnosti nadležnih odgovornih osoba promatračke, jer na području županije nema izvanrednih mjera, a situacija se postupno normalizira.

Varaždinska županija

Vodostaji rijeka su u opadanju, problem predstavljaju odroni i klizišta. U sanaciji sudjeluju Županijska uprava za ceste i lokalni stožeri civilne zaštite.

Međimurska županija

I dalje su na snazi izvanredne mjere obrane od poplave na rijeci Muri u Murskom Središću, čiji vodostaj trenutno stagnira. U stanje pripravnosti stavljeni su Stožeri civilne zaštite općina Podturen i Sveti Martin na Muri. Za sada je u Murskom Središću angažirano 10 pripadnika DVD-a Mursko Središće, 3 pripadnika DVD-a Križovec, 6 djelatnika komunalnog poduzeća MURS-EKOM i 6 članova HGSS stanica Čakovec (dva tima koja su uz traganje za skelom radili i na provjeri i osiguravanju ostalih skela).

Koprivničko-križevačka županija

Sukladno izjavi rukovoditeljice obrane od poplave područja malog sliva Česma-Glogovnica, te pregledom stanja na terenu utvrđeno je da je uslijed obilnih kiša došlo do nanosa šljunka na kolnik koji je pristupna cesta prema kompaniji Atlantic Cedevita d.o.o. u Apatovcu, te nanosa zemlje i drveta iz potoka, odnosno djelomičnog urušavanja pristupnog mosta u dvorište privatne kuće. Angažiranjem radnog stroja od strane Hrvatskih voda očišćeno je korito potoka i nanos šljunka na kolnik. Tijekom današnjeg dana nastavljena je sanacija, cesta je stalno prohodna. Na branjenom području međudržavne rijeke Mura i Drava uvedene su redovne mjere obrane od poplava. Obilaskom područja, održavanjem stalnih kontakata sa načelnicima stožera civilne zaštite branjenog područja jedinica lokalne samouprave, te odgovornih osoba Hrvatskih voda, utvrđeno je da nema ugroženih objekata. Drava kod Botova je u blagom porastu, a kanali i pritoci su u tendenciji opadanja. Stalnim nadzorom prati se situacija koja je za sada pod kontrolom.