Ako ste kupili ove proizvode, nemojte ih konzumirati, povučeni su s tržišta jer sadrže pesticide

Foto: Pixabay

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je potrošače o opozivu raznih pekarskih proizvoda austrijskog proizvođača JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H.

Rijel je o ova dva proizvoda:
1. Mramorni blok kolač 400 g, LOT brojeva 5406, 5411, 5500, 5517
2. Stracciatela blok kolač 400g, LOT brojeva: 5411,5481,5487, 5510

Razlog opoziva su ostaci pesticida klorpirifosa u brašnu korištenom u proizvodnji.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Podaci o proizvodu:

Proizvođač: JOMO Zuckerbäckerei Gesellschaft m.b.H., Leobendorf, Austrija

Stavlja na tržište: PLODINE d.d., Rijeka

Obavijest se odnosi isključivo na proizvode sa gore navedenim podacima.